Navelbine IV ve Oral
ETKEN MADDE: Vinorelbine Tartarat.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:Vinorelbin vinka alkaloidleri ailesinden bir antineoplastik ilaç olmakla birlikte, diğer tüm vinka alkaloidlerinden farklı olarak vinorelninin katarantin kısmı yapısal olarak değiştirilmiştir.

ENDİKASYONLARI: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde lokal ileri unrezektabl (Evre III B) ve metastatik (Evre IV) hastalıkta tek başına ya da platin grubu ilaçlarla kombine kullanılması ve Metastatik meme kanserinde antrasiklin ve taksanlara dirençli hastalarda kullanımı endikedir.

FORMLAR: Navelbine IV 25 mg ve 50 mg ve Navelbine Oral 20 mg ve 30 mg’lık formları mevcuttur.


NAVELBINE ORAL KULLANIM:


Navelbine 10mg Enjektabl Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi için tıklayınız.
Navelbine 20mg Yumuşak Kapsül Kısa Ürün Bilgisi için tıklayınız.
Navelbine 30mg Yumuşak Kapsül Kısa Ürün Bilgisi için tıklayınız.
Navelbine 50mg Enjektabl Solüsyon Kısa Ürün Bilgisi için tıklayınız.