Nöropsikiyatri Ürünleri
Ixel’in etken maddesi milnasiprandır ve erişkinlerde majör depresyon ataklarının tedavisinde kullanılır.

Ixel;
- Depresyonun serotonerjik ve noradrenerjik semptomlarını en dengeli şekilde kontrol altına alır.
- Depresyon tedavisinde, TSA’lar ve venlafaksin ile eşdeğer etkinliğe sahiptir ve SSRI’lardan daha etkilidir.
- İlaç-ilaç etkileşimlerine neden olmaz (CYP 450 enzimleri ile etkileşime girmez).
- Rekürrens ve relaps riskini azaltır.
- Yaşlılar ve karaciğer yetmezliği durumlarında bile doz ayarlamasına ihtiyaç olmayacak kadar iyi tolere edilir.
- Gün içi sedasyonuna neden olmaz.
- Diyabet hastaları, inme geçirmiş hastalar, şizofren hastalar ve kronik ağrı sendromu görülen hastalar gibi komorbid hastalıkları olan kişilerde de etkinliği kanıtlanmıştır.
- Cinsel disfonksiyona neden olmaz.
- Kiloyu etkilemez.
- Sosyal adaptasyonu arttırır.
- İntihar riskini azaltır.

Ixel 50mg Kısa Ürün Bilgisi için tıklayınız.
Ixel 25mg Kısa Ürün Bilgisi için tıklayınız.